Fungsi cawan petri pdf

Cawan petri, labu dan reaksi diletakkan di tempat yang disediakan. Cawan petri atau telepa petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiakkan sel. Cawan petri berfungsi untuk membiakan kultivasi mikroorganisme. Hal ini dimaksudkan untuk meratakan media na yang terdapat pada cawan petri. Beberapa alat yang perlu diketahui fungsinya adalah sebagai. Download repositori uin alauddin uin alauddin makassar. Mengetahui cara membiakkan, mengasingkan dan menyimpan bakteri dalam laboratorium untuk waktu yang lama 2. Teknik ini memerlukan agar yang belum padat 45 o c untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan petri lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat.

Cawan dengan diameter 15 cm dapat menampung media sebanyak 1520 ml, sedangkan cawan berdiameter 9. Hal ini akan menyebarkan selsel bakteri tidak hanya pada permukaan agar saja melainkan sel terendam agar di dalam agar sehingga terdapat sel yang tumbuh dipermukaan agar yang kaya o 2 dan ada yang tumbuh di dalam agar yang tidak. Fungsi oven dilaboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai alat sterilisasi dengan menggunakan panas kering. Fungsi dari desikator adalah untuk menyimpan bahan atau wadah sebelum dilakukan penimbangan. Medium dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan. Di laboratorium mikrobiologi digunakan untuk tempat perkembangbiakan.

Medium dapat dituang ke cawan bagian bawah dan bagian atasnya digunakan sebagai penutup. Tes jurnal praktikum mikrobiologi jilid iii pembuatan. Cawan petridish mempunya banyak kegunaan antara lain. Cawan petri petri dish cawan petri merupakan wadah yang berfungsi untuk kegiatan isolasi, pemurnian dan membiakkan kultivasi mikroorganisme. Isolasi mikroba adalah langkah pertama menuju identifikasi mikroba. Cawan petri kaca kiri dan cawan petri disposable kanan panduan praktikum mikrobiologi 12 10 rak tabung reaksi alat yang berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Fungsi cawan petri adalah digunakan untuk membiakkan sel yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca. Petridish atau cawan petri berfungsi untuk pembiakan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi, sebagai tempat untuk menimbang bahan, dan juga. Cawan petri wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas.

Cawan petri dinamai menurut nama penemunya pada tahun 1877, yaitu julius richard. Hal ini dimaksudkan agar titiktitik air yang terdapat di tutup cawan petri tidak. Beaker glass merupakan alat yang memiliki banyak fungsi. Cawan petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya. Cawan petri petri dish cawan petri berfungsi untuk membiakkan kultivasi mikroorganisme. Mengetahui fungsi dari peralatan yang digunakan secara benar. Laporan praktikum mikrobiologi pengenalan alatalat. Cawan petri tersedia dalam berbagai macam ukuran yaitu berdiameter 5 cm. Cawan petri petri dish cawan petri atau telepa petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiakkan sel. Cawan dengan diameter 15 cm dapat menampung media sebanyak 1520 ml. Unnes science education journal unnes journal universitas.

Cawan petri atau istilah lainnya petri dish merupakan peralatan dasar di laboratorium mikrobiologi. Pdf alat alat laboratorium mikrobiologi beserta fungsinya. Untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan b. Jika cawan petri sulit diperoleh, maka mangkuk kaca seukuran cawan petri dengan dasar yang rata dapat. Surrogate organism adalah mikroorganisme pengganti yang memiliki. Cawan petri tersedia dalam berbagai macam ukuran, diameter cawan yang biasa berdiameter 15 cm dapat menampung media sebanyak 1520 ml, sedangkan. Cawan perti tersedia dalam berbagai macam ukuran,diameter cawan yang biasa berdiameter 15 cm, dapat menampung media sebanyak 1520ml, sedangcawan yang berdiameter 9 cm, kirakira cikup diisi. Definisi, prinsip, kelebihan dan kekurangan cawan gores. Cawan petri dinamai menurut nama penemunya pada tahun 1877, yaitu julius richard petri 18521921, ahli bakteri berkebangsaan jerman. Cawan petri tersedia dalam berbagai macam ukuran, diameter cawan yang biasa berdiameter 15. Selain itu juga untuk menyimpan bahan agar tetap dalam kondisi kering. Ukuran cawan petri agak kecil dari tutupnya dan selalu berpasangan, alat ini juga digunakan sebagai wadah untuk penyelidikan tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, khamir, spora, atau bijibijian. Mengapa posisi cawan petri pada lemari pendingin harus dalam posisi terbalik.

1118 1188 1487 1016 830 1217 763 825 242 949 1422 216 1099 1536 1466 912 1559 278 1167 1557 606 768 609 1238 463 554 1227 7